UPPGRADERA TILL LC4 - ERC20 PROTOKOLL


Please make sure you enter your valid Ethereum address to receive LC4 and that you back up your wallets before the upgrades.

FAQ: Vad är uppgraderingen?

Den nya LEOcoin ERC20-tokenen

Nya LEOcoin plånböcker kommer

LEOcoin är alltid på översidan

LEOcoin är redo för massanvänd

Den nya LEOcoin kommer med all

Stöd

Om du har något du vill diskut
namn
E-postadress
Ämne
Meddelande